Normy i standardy
w projektowaniu urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych

Jesteśmy specjalistami oferującymi projektowanie zbiorników ciśnieniowych, aparatów procesowych, chłodnic i parowników oraz innych urządzeń i systemów wykorzystywanych w zakładach przemysłowych z różnych branż. Dostarczamy naszym klientom innowacyjne rozwiązania zgodne z obowiązującymi w Polsce i na świecie normami ciśnieniowymi i morskimi. Przedstawiamy normy i standardy w projektowaniu urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, które musimy uwzględnić w swojej pracy.

PED 2014/68/UE

Uniwersalna norma ciśnieniowa dla całej Unii Europejskiej obowiązuje od 16 lipca 2016 roku. Wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego PED 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. muszą spełniać absolutnie wszystkie aparaty procesowe, zbiorniki i inne sprzęty ciśnieniowe. PED 2014/68/UE określa między innymi wymagania wobec konstruktorów, projektantów i wykonawców urządzeń i instalacji ciśnieniowych oraz dopuszczalne materiały i parametry aparatów oraz systemów procesowych. Dyrektywa kładzie też nacisk na właściwe oznakowanie i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej dla urządzeń. Wyszczególniono w niej również metodologie obliczeniowe, wdrożeniowe, testowe i naprawcze.

EN 13445

Obowiązująca w całej Unii Europejskiej norma ciśnieniowa EN 13445 odnosi się konkretnie do projektowania, wytwarzania i badania nieogrzewanych urządzeń ciśnieniowych. Akt prawny stanowi uzupełnienie uniwersalnej Dyrektywy PED 2014/68/UE, z której wyłączono aparaty i systemy uwzględnione w normie EN 13445. Europejska norma ciśnieniowa to jeden z kilku punktów odniesienia podczas projektowania urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, którym zajmujemy się w PV&HE Design.

Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową powołaną w celu ochrony bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Specjaliści UDT pilnują zgodności aparatów i systemów procesowych z powszechnymi normami UE oraz rekomendują specyfikacje techniczne, stanowiące praktyczną pomoc dla projektantów i konstruktorów różnego typu maszyn. Choć specyfikacje WUDT nie mają mocy prawnej, projektowane wg. ich wskazówek urządzenia i instalacje są zgodne ze wszystkimi normami.

 

Normy w projektowaniu urządzeń ciśnieniowych

ASME

ASME to instytucja zajmująca się certyfikacją sprzętów i aparatów ciśnieniowych zgodnych z normami obowiązującymi w Kanadzie, USA i ponad 100 innych krajów na całym świecie. ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) zawiera wymagania dotyczące systemu nadzoru jakości projektowania, materiałów, wytwarzania, montażu, badań NDE i certyfikacji urządzeń ciśnieniowych oraz systemów i aparatów procesowych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu.

AD 2000 merkblatt

AD 2000-Merkblatt to wytyczne, które podobnie jak WUDT uzupełniają dyrektywę ciśnieniową 2014/68/UE. Przepisy AD2000 Merkblatt zostały opracowane przez społeczność o nazwie „Arbeitsgemeinschaft Druckbehaelter” (AD) z Niemiec, w której skład wchodzi siedem renomowanych stowarzyszeń branżowych. Normy AD 2000 Merkblatt są na bieżąco aktualizowane i reprezentują najnowszy stan wiedzy w dziedzinie projektowania aparatów ciśnieniowych.

Kontakt

V&HE DESIGN Wojciech Kurek

PV&HE DESIGN
Wojciech Kurek

NIP: 581-191-28-49
REGON:368772795

ul. Kasztanowa 29
84-230 Rumia